Дейността на „ЕВРОПЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП“ е изградена върху принципите на партньорството. Ние приемаме, че високите изисквания на нашите клиенти вече дълги години възпитават нашето чувство за реалност, дават необходимата сила за непрестанното ни развитие, убеждават ни, че доброто име се гради дълго. Вдъхновяват ни увереността за добре свършена работа и стремежът за осигуряване на обосновано спокойствие у нашите клиенти към многообразните лица на риска.

Ние считаме, че трите стълба, върху които трябва да се гради консултантската ни дейност, са: компетентност, опит и коректност.

Компетентност и знания, както за съдебната практика по застрахователни дела, така и за множество други сфери от човешкото битие пряко свързани с нашата дейност.

Опит, който позволява установяване на процедури и практики, които имат ефект.

Коректност, съзнанието, че всичко друго няма значение ако липсва отговорността и придържането към принципи, утвърдени през последните години от най-добрите адвокати по застрахователни дела.