ИНТЕРЕСНО

Водете си бележки и вземайте фактури

птп

Едно от първите неща, които трябва да направите, след като сте участвали в пътнотранспортно произшествие, е да си запишете всичко, което можете да си спомните за злополуката,включително подробности за нараняванията ви и ефекта, който те имат върху ежедневието ви. Тези бележки могат да бъдат много полезни месеци по-късно, когато всички важни факти са събрани в

Какво трябва да знаем за новите камери на КАТ?

kamera

Последените дни КАТ широко рекламира новите свръхмодерни мобилни камери ARH S1.В медиите липсва информация, за производителя и възможностите на „суперкамерите“. Но ние си позволихме да се поразровим тук-там и ето какво открихме. Широко рекламираните „супермодерни“ камери са на унгарският производител ARH Inc. , компанията има и представителство в САЩ. В настоящата публикация публикуваме накратко оригиналното

Били ли сте ранени при птп?

ptp

Били ли сте ранени при пътнотранспортно произшествие? Дали безотговорният, небрежен или невнимателен правоспособен, в някои случаи и неправоспособен гражданин, причинил пътнотранспортното произшествие при, което сте били ранени, ще получи справедливото наказание, което заслужава? Изчислихте ли точно, всички имуществени и неимуществени щети, които вие и вашето семейство ще заплатите, и претърпите поради това, че някой гражданин

Пътнотранспортно произшествие

katastrofa

По силата на Закона за движение по пътищата пътнотранспортното произшествие е всяко събитие, възникнало в процеса на движение на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети. Пътнотранспортните произшествия възникват най-често при движение на едно или повече МПС. Пътнотранспортните произшествия

Зелена карта

Европейската система „Зелена карта” съществува от 1949г. Застрахователният сертификат „Зелена карта” се въвежда през 1953г., първоначално от осемте европейски държави – Австрия, Белгия, Франция, Холандия, Швеция, Швейцария, Великобритания и Западна Германия. На 25 нуари 1949г. Главната работна група по шосеен транспорт към Комисията по вътрешен транспорт на Икономическата комисия за Европа на ООН, отправя към

Гражданска отговорност на автомобилистите.История и обхват!

ptp

Гражданска отговорност е вид застраховка, съгласно чийто застрахователен договор застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахованото лице за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди или за неизпълнение от страна на застрахованото лице на негово договорно задължение. Застрахователните компании изплащат обезщетения и за пропуснатите