ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Съдът реши ……….

ptp

Много граждани се допитват до нас за размерът на обезщетението, което им се полага. Затова стартираме поредица от публикации, в които накратко ще разгледаме различни съдебни решения, за да могат гражданите да добият представа за размерът обезщетенията, които съдът присъжда. Днес ще разгледаме дело приключило на първа съдебна инстанция, тъй като пострадалата гражданка беше доволна

Право на обезщетение при пътнотранспортно произшествие!

katastrofa

Право на справедливо и реално обезщетение при пътнотранспортно произшествие имат, всички увредени лица  на територията на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз или на територията на трета държава, която е страна по Многостранното споразумение  за претърпени от тях и техните законни наследници, имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания,