ПОЛЕЗНО

Престой.Паркиране.Пътно превозно средство, спряно поради повреда

parking

Знаем ли как да паркираме, без да нарушаваме действащото законодателство? Всеки правоспособен водач знае, но законите се променят и някои неща се забравят, нека си припомним, какво заповядва Закона за движението по пътищата. Раздел XIX Престой. Паркиране. Пътно превозно средство, спряно поради повреда (Загл. доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от

ГЛОБИ, САНКЦИИ, КОНТРОЛНИ ТОЧКИ

globi

Всеки водач на пътно превозно средство трябва, да е запознат с глобите, които го очакват ако наруши Закона за движението по пътищата и превиши максимално разрешените скорости. Можете да свалите закона оттук:Закон + знаци+глоби-2018

Правила за движение на пешеходците

puteka

Знаем ли си правата и задълженията, като пешеходци? Закона за движението по пътищата заповядва: Раздел XXI Правила за движение на пешеходците Чл. 107.Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат и лицата: 1. които бутат или теглят детска

Обезопасителни колани, защитни каски , системи за обезопасяване на деца

ptp

Във връзка със стартиралата в рамките на Европейския съюз акция за проверка използването на детски столчета и колани на задните седалки, извънредно припомняме на всички водачи, какво заповядва Закона за движението по пътищата! Раздел XXV Обезопасителни колани, защитни каски, системи за обезопасяване на деца (Нов – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Чл. 137а.(Нов –

Изпреварване

ptp

Знаем ли как да изпреварваме? Отговорите на този въпрос се крият в Закона за движението по пътищата.Полезно е от време на време да си го припомняме, защото това е най-често променяния закон през последните години. Днес ще разгледаме раздел IX, който заповядва! Раздел IX Изпреварване Чл. 41. (1) Пътните превозни средства се изпреварват от лявата

Използване на светлините

ptp

Знаем ли как да използваме светлините? Отговорите на този въпрос се крият в Закона за движението по пътищата.Полезно е от време на време да си го припомняме, защото това е най-често променяния закон през последните години. Днес ще разгледаме раздел XVII, който заповядва! Раздел XVII Използване на светлините Чл. 70.(1) При движение през нощта и

Поведение при пътнотранспортно произшествие

Знаем ли нашите задължения, ако сме участници или свидетели на пътнотранспортно произшествие? Отговорите на тези въпроси се крият в Закона за движението по пътищата. Полезно е от време на време да си го припомняме, защото това е най-често променяния закон през последните години. Днес ще разгледаме раздел XXIII, който заповядва! Раздел XXIII Поведение при пътнотранспортно

Закон за движението по пътищата

Екипът на „ЕВРОПЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП“ представя, най-често променяния нормативен акт за 2017г., а именно ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА. Можете да свалите закона оттук:Закон + знаци+глоби-2018