Съдът реши ……….


ptp


Много граждани се допитват до нас за размерът на обезщетението, което им се полага. Затова стартираме поредица от публикации, в които накратко ще разгледаме различни съдебни решения, за да могат гражданите да добият представа за размерът обезщетенията, които съдът присъжда. Днес ще разгледаме дело приключило на първа съдебна инстанция, тъй като пострадалата гражданка беше доволна от присъденото и обезщетение, и се отказа да го обжалва пред по-горна инстанция.

Софийски градски съд излезе с решение по гражданско дело по описа за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск от пострадала при пътнотранспортно произшествие гражданка, която е получила счупване с разместване на дясната ключица и счупване на 11-ребро вляво. Ищцата се е возила в автомобила на своя син, който е бил блъснат от автомобил на гражданин нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл.37,ал.1 от ЗДвП, който заповядва: При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства. От същото правило се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства.“ Решение стр.1


ptp


Съдът, след като обсъжда доводите на страните и преценя събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа страна:

По делото е представена присъда, от която се установява, че обвинения водач е признат за виновен в това, че е нарушил правилата за движение по пътищата. Присъдата е влязла в сила.
По делото е изслушана и съдебно медицинска експертиза, изготвена от вещо лице. В заключението на експертизата вещото лице е обосновало извод, че ищцата е получила счупване на дясна ключица с разместване на фрагментите и счупване на 11-то ребро в ляво“. Вещото лице е посочило, че получените телесни увреждания кореспондират с механизма на настъпване на ПТП.
В открито съдебно заседание е разпитан свидетел, който подробно разказва за трудностите в живота на ищцата, които настъпват след претърпяното от нея пътнотранспортно произшествие.Решение стр.2


ptp


Съдът прави следните правни изводи:

Установява, че с договора за застраховка „Гражданска отговорност“ застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора сума отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди.Страните по делото не са формирали спор относно факта на осъществяване на ПТП-то и неговите участници.Решение стр.3


ptp


Съдът отхвърля искът до пълния предявен размер от 30 000лв., но въз основа на изложените съображения решава да присъди на ищцата сумата от 20 000лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в резултат на ПТП, ведно със законната лихва/размерът на изплатената лихва бе 3 500лв./ върху сумата считано от деня на произшествието до окончателното и изплащане. Съдебните състави в страната никога не присъждат пълният размер на предявените искове.След като получи съдебното решение ищцата се отказа да го обжалва, осъдената застрахователна компания и изплати обезщетението, и законната лихва.Решение стр.4


ptp


Вашият коментар