Опасната зона за спиране! Какво не знаем за нея?

Опасната зона за спиране представлява пътят, който превозното средство изминава от момента, в който неговият водач възприеме възникването на препятствие пред себе си, до момента на окончателното спиране. Колкото по-малка е опасната зона, толкова по-малка е вероятността за настъпване на удар. Водач, успял да спре превозното средство и да спаси внезапно изскочил пред него пешеходец получава най-малко разтреперване, а при някои се стига и до стрес.

В опасната зона пред автомобила могат да попаднат и превозни средства или внезапно появили се на пътя препятствия. Няма съдебно дело, свързано с пътна катастрофа, на което да не присъства това понятие. Същността на опасната зона може да се илюстрира с елементарна формула:

Оз = S1 + S2 + S3 /метри/

Опасната зона се състои от триосновни елемента, в които винаги участва скоростта V (км/ч).

S1 = (V. Т1) : 3,6 – път, изминат през времето /Т1/ на реакция на водача
S2 = V. (Т2+Т3) : 3,6 – път, изминат през времето /Т2/ на сработване на спирачната уредба на
превозното средство и времето за нарастване на спирачното закъснение до максималната му стойност /Т3/.
S3 = V² : (26. Jmax) – път изминат, през времето на ефективното действие на спирачната уредба / при аварийно спиране с максимално спирачно закъснение – Jmax / или така наречения “чист” спирачен път.

Може ли водачът да влияе върху тези три елемента и да скъсява опасната зона за спиране. Отговорът е – да, но само върху първия и последния елементи.

Пътят S2, зависи от вида и конструктивните особености на превозното средство и върху него водачът не може да оказва влияние. За леките автомобили времето Т2 е от порядъка на 0,2 секунди. За автобусите и единичните товарни автомобили то нараства на 0,4 сек., а при товарните композиции от влекач с ремарке или полуремаркеТ2 вече е 0,6 сек. Тези десети от секундата никак не са безобидни. При скорост 100 км/ч за времетоТ2 лекият автомобилът ще измине малко повече от 5 метра, а автокомпозицията – близо 17 метра.

ВреметоТ3 зависи от вида и конструктивните особености на превозното средство, но също така и от състоянието на пътната настилка /суха, мокра, заледена/ и от конкретното натоварване на превозното средство. За леките автомобили при сухпътТ3 е от порядъка на 0,4 сек. и почти не се влия е от натоварването. При мокър път стойността се намалява на около 0,3 сек., а при лед вече е 0,1 сек. За автобусите и единичните товарни автомобили при пълно натоварване и сухпътТ3 е около 0,6 сек., при мокър – около 0,5 сек. а при лед намалява до 0,15 сек.

Пътят S1 зависи от времето за реакция на водачаТ1.Това е времето, необходимо за забелязване и възприемане на опасността, за вземане решение за действие и преместване на десния крак от газта върху педала на спирачката.

ВърхуТ1 оказват влияние редица фактори: конкретната пътна обстановка – ден, нощ, осветеност на пътя – от изкуствен източник или само от фаровете на автомобила, местонахождението на пътя/в или извън населено място/, интензивността на движението и др. При движение в условията на интензивно градско движение времетоТ1 е от порядъка на 0,6-0,8сек. Когато се пътува по път извън населено място или автомагистрала през нощта на фарове това време е от порядъка на 1,2 сек. Моментното здравословно и физическото състояние на водача също оказва влияние- при преумора то може да достигне и 2 сек. Алкохолът и някои от лекарствата също удължават времето за реакция. При средната и тежка степен на опиване това време може да нарасне на 2-3 секунди, а има случаи, когато опасността дори не може да бъде възприета. Веднага обаче трябва да предупредим водачите, че когато увеличаването на Т1 е следствие нарушаването на законовите изисквания за режима на труд и почивка или употребата на алкохол това не се “признава” при изготвянето на съдебните експертизи, т.е. “не работи” в съда.

По какъв начин водачите могат да влияят за намаляване на Т1. На първо място като постоянно следят внимателно развитието на пътната обстановка – не се разсейват, не говорят по мобилните телефони, дори и при наличие на устройство, което освобождава ръцете им и при дълъг път правят периодични почивки. Стъклата и огледалата на автомобила винаги трябва да са добре почистени, за да може своевременно и ясно да се възприема околната обстановка.

Пътят S3, както се вижда от формулата най-много се влия е от скоростта, тя участва на втора степен и от максималното спирачно Jmax. Върху това закъснения влияят видът и натоварването на превозното средство, наклонът на пътя /изкачване или спускане/, състоянието на настилката, вида и състоянието на гумите и др. При най-новите съвременните леки автомобили на равен път Jmax може да достигне стойности до 7,5-8 м/сек², – грапави сухи и равни настилки , нови гуми и спирачки с “всички екстри”. Обикновено стойността на закъснението е около 6,5-7 м/сек².
При автобусите и товарните композиции на сух и равен път при максимално натоварване Jmax е от порядъка на 4 – 4,5. Когато пътят е мокър при леките автомобили Jmax е около 4,5 – 5 м/сек², а при “тежките” – около 4 м/сек². На заледен път за всички закъснението спада до 1-2 м/сек².

Ето и конкретни примери за стойността на опасната зона в метри при скорост 50 и100 км/ч и пълно натоварване на автомобилите:

1. Скорост V=50км/ч. и Т1=1сек.

tablica

2. Скорост V=100км/ч. и Т1=1сек.

таблица

Веднага трябва да се отбележи, че пресмятанията са извършени със значителна степен на усредняване. Така например за мокър път не е включено действието на ABS и други системи подобряващи действието на спирачната уредба. Анти блокиращите системи могат да намалят на мокра настилка чистия спирачен път с около 20-25 %, но са безпомощни на лед.

Как водачите влияят на третата компонента – S3. Това е особено важно, когато няма монтирани анти блокиращи системи. Това става чрез умерено дозиране на спирането.
Когато при висока скорост се “набият” спирачки “до дъно”, колелата блокират, гумите започват да пушат и по асфалта се оставят плътни черни следи. Това не е най-добрият начин за спиране.

Необходимо е леко да се отпуска и след това отново да се натиска спирачния педал.

Много от водачите с продължителен стаж ще счетат казаното дотук за елементарно и излишно за повтаряне.

През 1977г. в НРБ е направен следният експеримент в двора на СОМАТ Горубляне с влекачи Мерцедес. Попитани са водачи с дълъг стаж на колко метра окомерно, могат да спрат при 30 км/ч. ако пред тях внезапно, изскочи пешеходец разчертани са съответните разстояния на плаца. Всички участващи са задминали рязката с тебешир преди която трябваше да спрат, т..е сгазиха пешеходеца.

Вашият коментар