Полезно за всеки пострадал при птп! Видове телесни повреди!

Всеки ден десетки граждани, се свързват с нас за да ни попитат:

“ Кога една телесна повреда е лека, средна или тежка?“

В нашето законодателство този въпрос е уреден в Наказателния кодекс в Особената част, където в гл.2″Престъпления против личността“, раздел II“Телесна повреда“, са посочени следните наказания и определения:

чл.128.
(1) Който причини другиму тежка телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.
(2) Телесна повреда е тежка, ако е причинено: продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

чл.129.
(1) Който причини други му средна телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
(2) Телесната повреда е средна, ако е причинено: трайно отслабване на зрението и слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна способност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето;обезобразяване на лицето или на други части на тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

чл.130.
(1) Който причини другиму разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129, се наказва за лека телесна повреда с лишаване от свобода до две години или с пробация.

Всеки пострадал при птп, трябва да знае, че за да получи реалното обезщетение за неимуществени вреди, което заслужава, трябва винаги да съобщава на лекуващите го специалисти за всяка една болка, която е почуствал след пътнотранспортното произшествие в което е бил ранен.

Екипът на нашата организация, винаги слага на фокус
правилното здравословно възстановяване на гражданите, пострадали при катастрофи.


Вашият коментар