Застрахователните компании и пострадалите граждани!


ptp


Доверието на клиентите в застрахователните компании е много ниско.Това е така поради явния конфликт на интереси между застраховател и клиент, при който, застрахователят има интерес и може да откаже изплащане на щети, за да увеличи печалбата си!

Техните главни изпълнителни директори получават големи заплати. Значителните печалби в застрахователната индустрия и високите заплати на изпълнителните директори не са резултат от справедливо, и своевременно изплащане на претенции за имуществени, и неимуществени вреди на граждани пострадали при пътнотранспортни произшествия. Застрахователните компании почти винаги отричат отговорност и правят предложения за споразумения в силно занижен размер спрямо съдебната практика. Застрахователните компании разполагат с добре обучени юридически екипи, които след получен отказ за споразумение започват да забавят възможно най-дълго гражданските дела водени срещу тях надявайки, се в даден момент пострадалите граждани или наследниците на граждани починали при пътнотранспортно произшествие, да приемат предложените им „големи“ споразумения. Но не забравяйте забавянето на гражданското дело работи за Вас, важно е да не се предавате и да не подписвате занижени споразумения.

Застрахователите се стремят да увеличат своите печалби. Акционерите искат доходност за своите вложения. Експертите, които оглавяват отделите за ликвидация на щети към застрахователните компании имащи вътрешното желание да плащат твърде много, могат да се окажат без работа. Експертите, които оглавяват отделите за ликвидация на щети към застрахователните компании са обучени да действат като ваш приятел, за могат да ви примамят да им се доверите и сключите силно желаното от тях „изгодно“ споразумение.

Ако сте бдителни и знаете какво искате, можете да получите справедливото обезщетение което заслужавате. Нашият екип от опитни адвокати по наказателни и граждански дела ще изравни силите във вашата битка със застрахователните компании, ще ви вдъхне сили и кураж, и ще защитава вашите права до последната съдебна инстанция, но само ако Вие ни позволите да го направим. Също така не трябва да забравяте, че съдът ще ви присъди и законната лихва, за времето през което се е разглеждало вашето гражданско дело.Вашият коментар