Етикет: обезщетения

Същност на застраховането.Кои застраховки са задължителни?

ptp

Същност на застраховането! Принцип на застраховането е взаимността, т.е. събиране на вноски (премии)от много лица, изложени на еднотипен риск, за да се покрият загубите на малкото от тях, при които рискът се е реализирал чрез настъпването на застрахователно събитие. Застраховането се реализира на базата на парични вноски от множество хора, които се разпределят между пострадалите.

Водете си бележки и вземайте фактури!

птп

Едно от първите неща, които трябва да направите, след като сте участвали в пътнотранспортно произшествие, е да си запишете всичко, което можете да си спомните за злополуката,включително подробности за нараняванията ви и ефекта, който те имат върху ежедневието ви. Тези бележки могат да бъдат много полезни месеци по-късно, когато всички важни факти са събрани в

ПТП ? Препоръчителни действия след птп!

птп

Били ли сте ранени при пътнотранспортно произшествие? Дали безотговорният, небрежен или невнимателен правоспособен, в някои случаи и неправоспособен гражданин, причинил пътнотранспортното произшествие при, което сте били ранени, ще получи справедливото наказание, което заслужава? Изчислихте ли точно, всички имуществени и неимуществени щети, които вие и вашето семейство ще заплатите, и претърпите поради това, че някой гражданин