Етикет: #телесна

Полезно за всеки пострадал при птп! Видове телесни повреди!

ptp

Всеки ден десетки граждани, се свързват с нас за да ни попитат: “ Кога една телесна повреда е лека, средна или тежка?“ В нашето законодателство този въпрос е уреден в Наказателния кодекс в Особената част, където в гл.2″Престъпления против личността“, раздел II“Телесна повреда“, са посочени следните наказания и определения: чл.128. (1) Който причини другиму тежка